I höst påbörjar Kalix kommun och IP-Only utbyggnaden av fibernätet mellan Stråkanäs, Månsbyn, Småkvarn, Rian och Börjelsbyn.

Vad händer nu?

En entreprenör har upphandlats för utbyggnaden av fibernätet mellan Stråkanäs och Börjelsbyn, och det är företaget Install AB. Just nu sätter vi ihop en plan tillsammans om var i området byggnationen ska påbörjas. Arbetet beräknas komma igång under hösten 2021.

Utbyggnaden i resterande områden i Kalix

För resterande områden fortsätter förberedelserna inför byggstart. För vissa områden kommer vi att ansöka om bredbandsstöd från Post- och telestyrelsen för att kunna bygga ut fibernätet (svagt gult på kartan). Och i andra områden pågår upphandling av entreprenör (orange på karta).

Karta som förklarar statusen för bredbandsutbyggnaden i Kalix kommun.
Förklaring karta:
Grönt – Färdigbyggt
Orange – Upphandling pågår (byggnation 2022)
Svagt gult: Ansöker om bredbandsstöd
Skarpt gult: Byggnation påbörjas hösten 2021 

Du läser mer om bredbandsutbyggnaden på sidan "Bredbandsutbyggnaden i Kalix".