Skip to content
Sök

Hej hundägare! Visst använder du våra hundlatriner?

Visste du att det finns 25 hundlatriner i centrala Kalix? Genom att kasta din hundbajspåse i en av hundlatrinerna (eller annat kärl avsett för brännbart avfall) ser du till att våra gator, gångvägar och strövstigar hålls fria från hundbajs.

Du bidrar även till att förhindra spridning av sjukdomar mellan djur och människor och följer på så sätt Kalix kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter.
Enligt ordningsföreskrifterna ska alla hundägare plocka upp föroreningarna efter sin hund i detaljplanelagda områden samt övriga områden med samlad bebyggelse. Vilket innebär att du som hundägare är skyldig att plocka upp efter din hund i nästan hela centrala Kalix, men även i kommunens byar.

Tack för att du hjälper till att hålla vårt vackra Kalix rent och snyggt!

Vår interaktiva latrinkarta ser du längst ned på denna sida. För dig som vill skriva ut kartan har vi också en mer  utskriftsvänlig version i pdf-format.