Gång- och cykelvägen till Björknäs herrgård och KRF står i det närmaste klar. Vägen är redan fullt upplyst och farbar, men sträckan invigs först när allt är på plats. Hör kommunens tekniske chef Per Nilsson berätta mer.