Skip to content
Sök

Förtydligande gällande utskick om matavfallskärl

I dagarna har många fastighetsägare fått brev från Kalix kommun, Renhållningsavdelningen, gällande matavfallskärlen (de bruna tunnorna). Vi har fått några frågor och vill därför förtydliga.

Att du fått utskicket innebär inte att du får böter eller att vi behöver veta varför kärlet inte stod ute denna gång (vi förstår att det kan finnas bra anledningar till detta). 

Tanken med utskicket var att informera om vikten av att sortera och ställa ut matavfallskärlen vid soptömning och vi hoppas att du vill hjälpa oss med detta viktiga jobb.

Osäker på vad som ska sorteras var? På www.sopor.nu kan du söka på det du vill slänga och få svar på hur och var det ska sorteras. OBS! På sopor.nu står att äggskal ska sorteras som matavfall men i Kalix (och på andra tällen) ska äggskal sorteras som restavfall då anläggningen i Boden inte kan hantera äggskal i matavfall.