Under 2016 inleddes en utökning av lokaltrafiken, där bland annat Nyborg fick en ny linje anpassat till arbetspendling.

Nu utökas trafiken ytterligare och trafiken är nu uppdelad på 6 linjer. Det medför bättre möjligheter att resa inom tätorten på morgonen och eftermiddagen, möjlighet att resa till Nyborg under dagtid samt att resa en eftermiddagstur till Vånafjärden, Karlsborg och Risön införs.

Kalix kommun samarbetar med Länstrafiken för att planera lokaltrafiken så att den på bästa sätt passar ihop med länstrafikens linjer. Länstrafikens linjer utgör ett komplement, så att man från bland annat Karlsborg och Risön kan resa ena vägen med länstrafikens linjer och andra vägen med lokaltrafiken. I dagsläget är det tyvärr inte möjligt att resa på Länstrafikens linjer med lokaltrafikens kort. Alla Länstrafikens turer hittar du på
Länstrafikens hemsida www.ltnbd.se

Observera att under en tid kommer länstrafikens vita buss att trafikera vissa av lokaltrafikens linjer, detta tills den är ommålad till den gula färgen som kännetecknar lokaltrafiken. Linjenumret framgår på bussen.

Vi är medvetna om att det finns synpunkter och ytterligare behov. Håll därför utkik efter en enkät som kommer ut under hösten där du får möjlighet att tycka till. Har du frågor om lokaltrafiken, skicka din fråga via e-post till trafik@kalix.se

Den nya tidtabellen gäller med start 4 September. Du hittar den här eller på lokaltrafiksidan www.kalix.se/lokaltrafik

Samhällsbyggnadsförvaltningen