Statistiska Centralbyrån har i dagarna släppt befolkningsdata för första halvåret 2016. Här framgår att inflyttningen till Kalix kommun fortsatt att öka under 2016, samtidigt är det tyvärr fler som dör än som föds.

Kommunens inflyttningsnetto sedan årsskiftet är 22 personer, då hela 284 flyttat till Kalix och 262 flyttat från kommunen. Jämför med första halvåret 2015 då 242 personer flyttade till Kalix.
Det positiva inflyttningsnettot till trots har Kalixborna blivit 21 färre sedan årsskiftet, detta beror på att det är många fler som dör än som föds - 99 dödsfall mot 59 födslar.

Att Kalix kommun sammantaget är 21 invånare färre än vid årsskiftet, kan inte helt överskugga det fantastiskt positiva inflyttningsnettot.