Onsdag den 12 oktober invigde Trafikverket tillsammans med Kalix kommun den nya gång- och cykelvägen mellan Grytnäs och Ytterbyn.

Gång- och cykelvägen är cirka tre kilometer lång, och binder samman byarna mellan Ytterbyn och centrala Kalix. Vägen är efterfrågad, inte minst för att barn och ungdomar ska kunna cykla till skolorna och sina olika fritidsaktiviteter.

Kalix kommuns informationsansvarige var på plats under invigningen. Här är några av reaktionerna på den nya gång- och cykelvägen.