Algblomning i skärgården.
Algblomning i skärgården.

Algblomning förekommer rikligt just nu i Bottenviken. Flera observationer har gjorts av algblomning och även konstaterande av blågröna alger efter provtagning längst Norrbottenskusten och i vår egen kommun.

Information om observationer samt möjlighet at rapportera in observationer hittar du på hemsidan för Informationscentralen för Bottniska viken.

Frågor, svar och information om algblomning hittar du på havs- och vattenmyndighetens hemsida samt sjukvårdsupplysningen.

Länk har också publicerat denna informationsbroschyr om algblomning (pdf).

Du hittar också mer information om algblomning på sidan "Algblomning" här på kalix.se.