Kalix kommun delar varje år ut ett miljöpris på 3 000 kronor. Priset ska stödja och uppmuntra enskilda personer, företag och organisationer som på ett framträdande sätt arbetat med miljövårdsfrämjande och kretsloppsanpassade åtgärder under året. Den som nomineras ska vara verksam inom kommunen.

Skriftligt förslag med motivering om vem/vilka som ska få miljöpriset lämnas senast den 5 februari 2021 till;

Samhällsbyggnadsförvaltningen, bygg- och miljöavdelningen
Kalix kommun
952 81 Kalix

Du kan skriva helt fritt eller använda vår blankett som finns du hittar under Självservice/blanketter/miljöområdet. Hör av dig om du i stället vill att vi skickar blanketten hem till dig.

Kontakta bygg- och miljöavdelningen via Kalix kommuns växel på telefon 0923-650 00 om du vill veta mer.

Nämnden behandlar förslagen och föreslår en eller flera pristagare. Miljöpriset delas ut vid ett av kommunfullmäktiges sammanträden.