Kalix kommun delar varje år ut ett miljöpris på 3 000 kronor. Den som nomineras ska vara verksam inom kommunen. Priset ska stödja och uppmuntra enskilda personer, företag och organisationer som på ett framträdande sätt arbetat med miljövårdsfrämjande och kretsloppsanpassade åtgärder under året.

Skriftligt förslag med motivering om vem/vilka som ska få miljöpriset lämnas senast den 25 januari 2019 till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen, bygg- och miljöavdelningen
Kalix kommun
952 81 Kalix

Du kan skriva helt fritt eller använda vår blankett "Nominering av miljöpristagare"

Hör av dig om du i stället vill att vi skickar blanketten hem till dig.

Nämnden behandlar förslagen och föreslår en eller flera pristagare. Miljöpriset delas ut vid ett av kommunfullmäktiges sammanträden.

Om du vill veta mer, kontakta bygg- och miljöavdelningen via Kalix kommuns växel på 0923-650 00.