Tänk på att lämna in ansökan/anmäla i god tid före planerad start. Under perioden maj till och med augusti är det högsäsong för byggandet och då får vi in många bygglovsansökningar.

Vill du vara säker på att få ditt bygglov behandlad innan sommaren, bör du lämna in ansökan helst senast under april månad.
Tänk på att även lov kan krävas när man gör markåtgärder till exempel schaktning eller fyllning på en tomt.

Vissa bygglovsansökningar måste hanteras av samhällsbyggnadsnämnden vilket medför en längre handläggningstid.

För att bygg- och miljöavdelningen ska kunna bedöma din ansökan krävs att handlingar och ritningar är fackmässigt utförda.

Mer information, kontaktuppgifter och blanketter finns på hemsidan under rubriken Boende.

För att underlätta situationen för dig som behöver komma i kontakt med en byggnadsinspektör gäller följande:
Telefontid vardagar mellan klockan 10.00-11.30, vx. 0923-650 00
Boka tid för att träffa en byggnadsinspektör under telefontid eller via e-post bygg-ochmiljo@kalix.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen, bygg- och miljöavdelningen.