Tänk på att ansöka/anmäla i god tid före planerad start. Perioden maj–augusti är högsäsong för byggandet, och då får vi in många bygglovsansökningar. Vill du vara säker på att få ditt bygglov behandlat innan sommaren, bör du lämna in ansökan senast under april månad.

Tänk på att även lov kan krävas när man gör markåtgärder till exempel schaktning eller fyllning på en tomt.

Vissa bygglovsansökningar måste hanteras av samhällsbyggnadsnämnden vilket medför en längre handläggningstid.

För att bygg- och miljöavdelningen ska kunna bedöma din ansökan krävs att handlingar och ritningar är fackmässigt utförda.

Mer information, kontaktuppgifter och blanketter finns på bygg och miljö-sidorna.

För att underlätta för dig som behöver komma i kontakt med en byggnadsinspektör gäller följande:

  • Telefontid vardagar mellan klockan 10.00–11.30, växel 0923-650 00
  • Behöver ni kontakta en byggnadsinspektör eller lämna in en ansökan/anmälan kan det också göras via e-post bygg-ochmiljo@kalix.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen, bygg- och miljöavdelningen.