Länsstyrelsen har beviljat Kalix kommun medel för etablering av bredband via optisk fiberkabel i mindre orter. Utvecklingsutskottets ordförande Tommy Nilsson (S) är nöjd.

– Ny framtidssäker infrastruktur för data- och telekommunikation är en samhällsviktig fråga för hela kommunen och tack vare de statliga pengarna riktade till små orter kan vi nu starta detta projekt.

Projektet är riktat till orter med färre än 200 invånare. Följande orter omfattas av projektet: Lappbäcken-Kilnäset, Kälsjärv, Hömyrfors, Empoberget, Lilla Lappträsk, Stora Lappträsk, Grubbnäsudden, Sockenträsk, Storsien, Bodträsk, Korpikå, Storön, Vitvattnet, Övermorjärv, Börjelsbyn, Kamlunge och Siknäs. Byaområde Björnholmen och Pålängeå ingår som test för bredband via radiolänk.

Projektet pågår mellan 2016-09-01 till 2018-12-31.

Under hösten 2016 kommer det att genomföras fördjupade tekniska utredningar och ekonomiska beräkningar för de 352 hushåll i ovanstående orter som visat intresse för att få bredband.