Kalix kommun arbetar med uppdraget en renare och attraktivare kommun. En del i uppdraget är att arbeta för att det ska vara allmänt välskött och trivsamt runt om i kommunen. Du kan hjälpa oss med detta.

Om du ser en lämnad skrotbil

Via kommunens tjänst för felanmälan www.kalix.se/felanmalan kan du anmäla om du ser en skrotbil som lämnats. Här kan du också ange om du vill ha hjälp att flytta ett fordon som lämnats på din fastighet.

Det är förbjudet att lämna skrotbilar på, eller flytta dem till, någon annans mark eller allmänna vägar. I dessa fall kommer du som fordonsägare att bötfällas samt få betala de kostnader som kommunen får för att flytta fordonet.

Samhällsbyggnadsnämnden har ansvaret för att flytta fordon (skrotbilar) som lämnas på kommunal mark och vägar. Som fastighetsägare har du aldrig rätt att flytta någon annans fordon, däremot kan kommunen hjälpa privata fastighetsägare att färdigställa beslut och flytta fordon som andra lämnat på er mark. Du kan då få betala för kommunens kostnader i ärendet.
Hur gör jag för att bli av med min uttjänta bil?

När du som bilägare anser att din bil är uttjänt och inte länge ska användas, se till att den hamnar hos en auktoriserad bildemonterare som miljöhanterar och återvinner/skrotar den korrekt. Du hittar auktoriserade bildemonterare och all information via www.bilretur.se

När du lämnar bilen ska du ha med dig:

  • Påskrivet registreringsbevis, del 2 (den gula delen) av det senast utfärdade registreringsbeviset.
  • Legitimation.
  • Om du inte är ägare till bilen behöver du också fullmakt från ägaren.

Observera!
När du lämnar ditt fordon till bildemonterare ska du som fordonsägare säkerställa att fordonet hamnar inom bildemonterarens fastighet. Ta därför kontakt med bildemonteraren innan och kom överens om var och när du kan lämna ditt fordon. Fordon får inte lämnas på väg eller mark utanför bildemonterare, fordonsägare kommer då få betala kommunens kostnader för att flytta fordonet.

Kompletta uttjänta bilar får du lämna utan kostnad. Om det däremot saknas delar som motor, växellåda, katalysator eller dylikt kan bildemonterare ta ut en avgift. De kan också ta ut en avgift om man har fyllt bilen med annat avfall.