Har du något där hemma som du inte längre använder eller har plats för? I så fall får du gärna lämna in det till återvinningsbutiken i Kalix, förhoppningsvis kan någon annan ha glädje av de föremål som du inte längre behöver.

Det du vill skänka lämnar du i återvinningsladan, som du hittar bortanför rampen vid Kalix avfallsanläggning. Om du inte har något du vill kasta bort i containrarna, kan du köra förbi rampen och direkt till ladan.

Personal vid återvinningen bedömer vad som är lämpligt att ta in i butiken, du behöver alltså inte fundera över om dina föremål går att sälja vidare.

Om du har svårt att själv ta ditt material till avfallsanläggningen kan personal vid återvinningsbutiken hämta upp det. Avgiften för upphämtning är 100 kronor, och sker bara inom rimligt avstånd.
Du som vill få hjälp med hämtning ringer Gunnar på 070-359 56 51.

Välkommen till återvinningsbutiken på Furuhedsvägen 21!