Ytterligare en ny pumpstation sätts nu upp, denna gång på Tallåsvägen i Innanbäcken. Pumpstationen ersätter en gammal trekammarbrunn, som inte klarar dagens miljökrav på rening av avloppsvatten. 

Pumpstationen kopplas ihop med kommunens vatten- och avloppsnät (VA-nät) och avloppsvattnet hamnar så småningom i Kalix reningsverk. När detta är klart ska ska en gammal trekammarbrunn i Rian ersättas med en ny pumpstation, och även denna kommer att kopplas till kommunens VA-nät och Kalix reningsverk.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, teknisk försörjning