Skip to content
Sök

Kalix kommun har landets näst mest nöjda kunder

Idag offentliggjorde SKR, Sveriges kommuner och regioner, resultaten av 2021 års nöjd-kund-index där Kalix kommun kommer på andra plats i landet.

– Vi är oerhört glada och stolta över att våra medborgare är nöjda med det jobb vi gör och den service de får, säger Mårten Öhman, samhällsbyggnadschef.

Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. I första hand mäts servicen för gruppen företagare, men kommunerna har även möjlighet att mäta nöjdheten hos privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer. Sex myndighetsområden mäts:

  • brandskydd
  • bygglov
  • markupplåtelse
  • miljö- och hälsoskydd
  • livsmedelskontroll
  • serveringstillstånd

Från plats 114 till näst bäst

En enkät skickas till dem som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under året. Resultatet ger ett nöjd-kund-index. Kalix kommun får sammanlagt 86 av 100 och är med det näst bäst i landet (2020 var Kalix på plats 114).
– Det här är resultatet av ett långsiktigt, kontinuerligt arbete med att förenkla och förbättra. Alla medarbetare ska ha en stor eloge för det arbete de gör varje dag, för att ge bästa möjliga service till våra medborgare, säger Mårten Öhman, samhällsbyggnadschef.

Bäst resultat när det gäller bygglov

Totalt sett hamnar Kalix alltså på andra plats i landet, och det område där kommun ökat sitt betyg mest är bygglov, där kommunen 2021 är tredje bäst i landet.
– Vi ser det här som ett kvitto på att det arbete vi gör tillsammans, alla medarbetare och chefer, verkligen ger resultat, berättar Monica Säfström, bygg- och miljöchef.

Läs mer på SKR:s webbplats