Skip to content
Sök

10 000 kronor i bonus till dig som vikarierar sommaren 2023

Vill du ha ett roligt och givande jobb i sommar? Ett jobb där du utvecklas som person, möter människor och berikar sommaren för andra! Då är du välkommen till socialförvaltningen i Kalix. Om du vikarierar minst 8 veckor schemalagt inom vård- och omsorg under juni–augusti kan du i år ansöka om en bonus på 10 000 kronor.

Villkor för bonus:

• För att vara bonusberättigad ska du som semestervikarie arbeta schemalagt minst 8 veckor under perioden 5/6 - 27/8 (vecka 23–34) samt ha en sysselsättningsgrad om minst 75 procent.
• Du ansöker själv om denna bonus efter att 8 veckors arbete är avslutat. Chef beslutar om vikarie är berättigad till bonus.
• Bonusen riktar sig till dig som är timanställd vikarie eller har en månadsanställning som omfattar högst sex månader.

Bonus utgår ej:
• Bonus utgår ej om du varit frånvarande vid mer än 2 stycken frånvarotillfällen med totalt 4 arbetsdagar under perioden 5/6 - 27/8 (vecka 23–34).

Verksamhetsområden