Sök

Användning av kommunal mark

Det är inte tillåtet att köra ut trädgårdsavfall på kommunalmark eller att sätta upp en kompost utanför din tomtgräns, det är en form av otillåten markanvändning. Trädgårdsavfall ska omhändertas i din egen trädgård eller köras till återvinningscentralen i Kalix.

Kommunens mark ska kunna användas av alla och det gäller såväl skogsmark som andra grönytor och vägar. Att använda kommunens mark för privat bruk utan tillstånd är inte tillåtet.

En av riskerna med otillåten kompost är att det kommer invasiva växter från medborgarnas trädgårdar.

Senast uppdaterad: 2022-07-28 17:04

Relaterade nyheter

Information om hantering av döda vilda fåglar

2022-08-01 - I texten nedan presenteras en rad olika alternativ om hur fynd av döda vilda fåglar på allmän plats eller i naturen ska hanteras. Viktigt att alltid använda skyddshandskar samt tvätta händerna efter hantering.

Läs mer

Fritid- och kulturnämndens stipendieutdelning

2022-07-26 - Under vis- och bluesfestivalen på Vassholmen fredagen den 29 juli klockan 15.45 är det utdelning av tre stipendier.

Läs mer

Covid-19 inom Kalix kommun

2022-07-13 - Coronavirusets spridning har ökat runt hela landet den senaste tiden. Inom Socialförvaltningen i Kalix har vi haft, och har fortfarande, omsorgstagare som testat positivt. Än så länge har symtomen varit ringa, och en del av omsorgstagarna är friskförklarade. Vi vill dock uppmana er om att inte träffa riskgrupper om ni uppvisar några symtom, och att hålla avstånd från andra människor. Om ni testat positivt för covid-19 är det viktigt att stanna hemma i den mån det går för att förhindra...

Läs mer