Från den 1 oktober har Kalix kommun ett nytt väntrum för dig som besöker byggnaden. Samtidigt presenterar vi en ny portal för e-tjänster, vilken kontinuerligt kommer att byggas på med fler e-tjänster.

Förvaltningsbyggnaden, Nygatan 4

Från och med den 1 oktober kommer du som besöker förvaltningsbyggnaden på Nygatan 4
att komma in i ett nytt väntrum med bemannad reception. Här hjälper kunnig personal dig med många frågor direkt och om de inte kan svaret kan de hjälpa dig att komma vidare till rätt handläggare. Har du bokat tid med en handläggare kommer hen och möter dig i väntrummet.

I förvaltningsbyggnaden sitter till exempel handläggare som har hand om bygglov, fakturor,
kost- och lokalvård, bemanning, arkiv, diarium, kommunikation, barnomsorg och mycket mer.

Öppettider för förvaltningsbyggnaden:
Måndag–fredag 08.00–12.00 och 13.00–17.00

Individ- och familjeomsorgen, Centrumvägen 54

På Centrumvägen 54 finns Individ- och familjeomsorgen. Hit vänder du dig till exempel om du behöver få hemtjänst, söka försörjningsstöd, prata med en socialsekreterare eller dylikt.

Öppettider för Individ- och familjeomsorgen:
Måndag–fredag 10.00–12.00 och 13.00–15.00

Samma tider når du också Individ- och familjeomsorgens växel på 0923-654 08.

Telefonnummer och -tider

Här hittar du telefonnummer och telefontider för några av våra mer efterfrågade tjänster:

 • Bygglov, måndag-fredag 10.00-11.30, på 0923-650 36 eller direkt till handläggare för
  respektive område:
     • För bygglov i Morjärv, Töre, Siknäs, Pålänge, Ryssbält, Stenbäcken, Centrum och västra kontaktar du Roland Stenman:
  tisdag–fredag 10.00–11.30 på 0923–654 41.
     • För bygglov i Gammelgården, Övermorjärv, Kamlunge, Månsbyn, Rolfs, Grytnäs, Nyborg, Storön, Centrum östra, Bondersbyn och Rian. kontaktar du Mona Rönnberg:
  måndag–fredag 10.00–11.30 på 0923–654 56.
     • För bygglov i Båtskärsnäs, Vitvattnet, Korpikå, Björkfors, Sangis, Risön, Karlsborg, Näsbyn och Bredviken kontaktar du Thomas Bryggare:
  måndag–fredag, 10.00–11.30 på 0923-650 55.
 • Felanmälan av gator, vattenläckor med mera, alla dagar dygnet runt på 0923-650 00.
 • Återställning efter fibergrävningar, måndag-fredag under dagtid på 076-144 25 24.
 • Färdtjänst beställer man hos Regionala kollektivtrafikmyndigheten, RKM, måndag–fredag 10.00–12.00 på 0926–752 77.
 • Frågor gällande konsumentvägledning hänvisas till Konsumentverkets oberoende vägledning Hallå Konsument på 0771-525 525. Innan du kontaktar Hallå Konsument kan du titta bland ”Frågor och svar” på Konsumentverkets hemsida.

E-tjänster

Du har väl inte missat att du kan uträtta vissa ärenden hemifrån? Våra e-tjänster hittar du via kalix.enamnd.se


Näin saat yhteyttä Kalixin kuntaan

Kunnantalo, Nygatan 4

Alkaen 1. lokakuuta, kun vierailet kunnantaloa tulet uuteen odotushuoneeseemme, jossa on miehitetty vastaanotto. Täällä osaava henkilökunta auttaa suoraan monien kysymyksien kanssa tai ohjaa sinut oikealle käsittelijälle.

Aukioloajat kunnantalolla:
Maanantai-Perjantai 8.00-12.00 sekä 13.00-16.00

Puhelinnumerot – ja ajat
Täältä löydät puhelinnumerot sekä puhelinajat eniten kysytyille palveluille:

 • Rakennuslupa, maanantai-perjantai 10.00-11.30, 0923-650 36.
 • Vikailmoitus tiet, valaistus, lumenauraus ym. tehdään kautta kalix.enamnd.se/felanmalan. Akuutit asiat esim. vesivuodot ja tulvat, maanantai-perjantai päivän aikana 0923-650 00, muut ajat SOS alarm 0920- 22 80 55.
 • Kuitukaapelin kaivuusta aiheutuva maaston ennallistaminen, maanantai-perjantai päivän aikana 076-144 25 24.
 • Kuljetuspalvelu tilataan Alue joukkoliikenteen viraston (RKM) kautta, maanantai-perjantai 10.00-12.00 puh. 0926-752 77.
 • Kuluttajaneuvontaan liittyvät kysymykset ohjataan Kuluttajaviraston puolueettomaan neuvontaan Hallå konsument, puh. 0771-525 525.

Yksilö- ja perhehuolto, Centrumvägen 54

Kunnan yksilö- ja perhehuolto sijaitsee Centrumvägenillä 54. Tänne otat yhteyttä, jos tarvitset kotipalvelua, toimeentulotukea, tai puhua sosiaalisihteerin tms. kanssa.

Aukioloajat Yksilö- ja perhehuolto
Maanantai-perjantai 10.00-12.00 ja 13.00-15.00. Samoilla ajoilla voit myös soittaa Yksilö- ja perhehuollon puhelinvaihteeseen 0923-654 08.

E-palvelut

Eihän ole mennyt ohitse, että voit asioida myös kotoa? Meidän e-palvelut löytyvät kautta kalix.enamnd.se


Näin saat kontaktia Kaihnuun kunthaan

Kunnantalo, Nygatan 4

Alkaen 1. lokakuuta, ko vierailet kunnantaloa tulet meän uutheen oottamishuohneen jossa oon miehitetty resepsuuni. Täälä ossaava persunaali auttaa suohraan monien kysymyksien kans tai ohjaa sinut oikeale käsitelijälle eli handläggarille.

Aukioloajat kunnantalola:
Maanantai-Perjantai 8.00-12.00 ja 13.00-16.00

Telefooninumerot- ja ajat
Täältä löyvät telefooninumerot ja telefooniajat enniiten kysytty palveluille:

 • Rakenuslupa, maanantai-perjantai 10.00-11.30, 0923-650 36.
 • Vika-anmäälninki tiet, valastus, lumenauraus ym. tehthään kautta kalix.enamnd.se/felanmalan. Akuutit asiat niinkö vesivuotot ja tulvat, maanantai-perjantai päivän aikana 0923-650 00, muut ajat SOS alarm 0920- 22 80 55.
 • Fiiperin kaivamisen jälkien siistiminen, maanantai-perjantai, päivän aikana 076-144 25 24.•    Fäärttjänsti tilathaan Norrbottenin joukkoliikentheen viranomhaisen (RKM) kautta, maanantai-perjantai 10.00-12.00 tele. 0926-752 77.
 • Konsymentti- eli kuluttajaneuvonthaan kuuluvat kysymykset ohjathaan Konsumentverketin eli Kuluttajaviraston puolueettomhaan neuvonthaan Hallå konsument, tele. 0771-525 525.

Yksilö- ja perhehuolto, Centrumvägen 54

Kunnan yksilö- ja perhehuolto oon Centrumvägenillä 54. Tänne otat kontaktia, jos tarttet kotipalvelua eli hemtjänstiä, toihmeentulotukea, tai praatia sosiaalisihteerin tms. kans.

Aukioloajat Yksilö- ja perhehuolto
Maanantai-perjantai 10.00-12.00 ja 13.00-15.00. Samoila ajoila voit kans soittaa Yksilö- ja perhehuolton telefooniväkselhiin  0923-654 08.

E-palvelut

Ethään ole missanu, ette voit kans asioija kotoa? Meän e-palvelut löyvät kautta kalix.enamnd.se