Kundservicen i Kalix kommun har genom införandet av Infocenter genomgått ett stålbad. När SKL nu presenterar den första nya mätningen från ”Kommunens Kvalitet i Korthet” sedan Infocenters införande ligger Kalix kommun i topp vad gäller kundupplevelsen.

Kalix kommun deltar sedan 2009 i nätverket ”Kommunens Kvalitet i Korthet”, vilket samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 

Varje år sammanställs ett antal olika mätområden som ska ge en sammantagen bild av den kommunala verksamheten med betoning på kvalitet och effektivitet.  Under 2014 deltog 220 kommuner i nätverket.

Toppkommun i bemötande

Hela 95 procent av de Kalixbor som svarat på undersökningen upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen, motsvarande siffra var 2011 under 80 procent. Resultatet för 2014 tillhör de bästa i landet. Även när det gäller telefonkontakt utmärker sig Infocenter, då 64 procent av de tillfrågade som kontaktat Kalix kommun via telefon uppgett att de fått direkt svar på en enkel fråga. Resultatet är väl över medel för kommuner i glesbefolkad region.