Skip to content
Sök

Vattentornets förskola har lärt sig allt om vatten

Under hösten och våren har man på Vattentornets förskola arbetat med hållbarhetsfrågor med tema vatten. Temat avslutades förstås med en vattenfestival. – Barnen har lärt sig massor om vatten och vet hur viktigt vatten är för både människor och djur, berättar Linda Häggström, pedagog på förskolan.

Vattentornets Förskola är Grön Flagg-certifierad sedan många år tillbaka. Grön Flagg är Håll Sverige Rents program som hjälper lärare och pedagoger att väcka upptäckarglädje kring hållbarhetsfrågor. Målet med Grön Flagg är att barn och unga deltar i, planerar och genomför aktiviteter för hållbar utveckling.
– Varje läsår är det ett nytt tema som ligger till grund för undervisningen och under 2018/2019 har temat handlat om hav och vatten, berättar Linda Häggström, pedagog på Vattentornets förskola.

Målen har, i förenklad form varit att:

  • Barnen ska få ökad kunskap om vattnets olika former (fast, flytande och gas).
  • Barnen ska få ökad kunskap om vattnets betydelse och vad vi använder det till.
  • Barnen ska få uppleva vatten med olika sinnen.

– Under läsåret har barnen fått möta vatten i fast, flytande och gasform. De har fått göra massor av egna experiment samt upplevt sådana som kanske annars är för svåra eller farliga för små barn att hantera själv, som kokande vatten till exempel. Barnen har lärt sig massor om vatten och vet hur viktigt vatten är för både människor och djur, de vet var vatten finns utomhus, både sommar och vintertid och de har lärt sig vad som händer om vatten fryser och när isen smälter, berättar Linda.

Vattenfestival

Som avslutning på temat hade förskolan den 4 juni en vattenfestival. Festivalen invigdes i och med att barnen passerade under ”vattenfallet” och sedan blev det en förmiddag fylld av vattenlekar med is, skum, såpbubblor, vattenbanor, vattenballonger, rinnande vatten och stillastående vatten, rörelse med vattentema och slutligen som final en tur på ”havet” under ett jättestort segel.