Under juni månad arrangerar Kalix Familjecentral – öppen förskola aktiviteter för barnfamiljer på bland annat Strandängarna och Ponderosa. Först till kvarn gäller, och det finns bara plats för fem vuxna och fem barn per tillfälle

I dagsläget kan vi bara erbjuda plats till fem familjer (en vuxen och ett barn) vid varje träff . Om nya rekommendationer kommer från folkhälsomyndigheten så informerar vi om det.

De planerade träffarna äger rum klockan 10.00–11.30 följande datum:

1/6, 3/6, 8/6, 10/6, 15/6, 17/6, 22/6, 24/6
Observera att de två första tillfällena redan är fullbokade.

Eftersom träffarna sker utomhus, kommer dessa att utebli vid regn. Information om inställd träff läggs ut på Kalix familjecentrals Facebooksida samma dag, och senast en timme innan den planerade träffen.

Vi kommer att följa de rekommendationer som gäller – att hålla avstånd samt tvätta händer och material med handsprit. Handskar och munskydd är valfritt. Alla träffar sker utomhus.

Anmälan

Anmälan gör du via www.kalix.se/uteaktiviteter

Din anmälan måste vara inskickad senast klockan 12.00 dagen innan träffen. Om du erbjuds plats kommer du att få ett retursvar senast klockan 18.00 dagen innan. Du som erbjuds plats till ett tillfälle måste också komma till träffen.

Får du förhinder lämnar du återbud senast 12.00 kvällen innan själva träffen, så att platsen kan erbjudas till annan familj på listan. Vid återbud får du gärna ange om du vill erbjudas plats till en annan träff i stället.

Observera att det går bra att skicka in en ny anmälan om du vill göra ändringar. Exempelvis om du har fått förhinder och vill anmäla dig till ett annat tillfälle. Det är den senast inskickade anmälan som gäller.