Furuhedsskolans sökbara programutbud läsåret 2018–2019.

 

Högskoleförberedande program

Inriktningar

Ekonomiprogrammet
 • Ekonomi
Estetiska programmet
Inriktning väljs redan vid söktillfället
 • Bild- och formgivning
 • Musik
Naturvetenskapsprogrammet
 • Naturvetenskap
Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Beteendevetenskap
 • Medier, information och kommunikation

Teknikprogrammet
Ingår i Teknikcollege

 • Produktionsteknik

Yrkesförberedande program

Inriktningar

Barn- och fritidsprogrammet
 •  Pedagogiskt arbete
Bygg- och anläggningsprogrammet
 •  Husbyggnad
El- och energiprogrammet
 •  Elteknik
Fordons- och transportprogrammet
 • Personbil
 • Lastbil och mobila maskiner
Industritekniska programmet
Ingår i Teknikcollege
 •  Svetsteknik
Naturbruksprogrammet
 •  Skog
Vård- och omsorgsprogrammet
Ingår i vård- och omsorgscollege
 •  Inga nationella inriktningar

 Lärlingsutbildningar

 Inriktningar

Barn- och fritidsprogrammet
Lärling
 •  Fritid och hälsa
Handels- och administrationsprogrammet
Lärling (Nyhet)
 •  Handel och service
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Lärling (Nyhet)
 •  Kök och servering

Introduktionsprogrammet

Inriktningar

Placering till introduktions-programmets inriktningar sker i samråd med gymnasieskolan
 • Individuellt alternativ
 • Programinriktat individuellt val
 • Preparandutbildning
 • Språkintroduktion
 • Yrkesintroduktion

Gymnasiesärskolans sökbara program

 
Programmet för administration, handel och varuhantering  
Programmet för fastighet, anläggning och byggnation  
Individuellt program  

Gymnasievalet görs digitalt via webben under januari 2018 för sökande som tillhör Kalix kommun. Sista ansökningsdag 1 februari. Inloggningsuppgifter får du av din studie- och yrkesvägledare på din skola under januari.

Utbildningsförvaltningen