Utbildningsnämnden hälsar barn, elever och personal välkomna till ett nytt läsår. Läsåret för elever börjar torsdag den 20 augusti. Här hittar du alla tider för respektive skolor och klasser.

Grundskolan

Ytterbyns skola: torsdag 20 augusti klockan 07.50

Innanbäckens skola: torsdag 20 augusti klockan 07.50

Djuptjärnsskolan: torsdag 20 augusti klockan 08.00

Näsbyskolan: torsdag 20 augusti klockan 08.00

Sangis skola: torsdag 20 augusti klockan 08.00

Töreskolan: torsdag 20 augusti klockan 08.00

Centrumskolan: torsdag 20 augusti klockan 08.00

Manhemsskolan: torsdag 20 augusti klockan 08.00. Årskurs 7 samlas i matsalen, årskurs 8-9 samlas i anvisat klassrum enligt anslag i Röda Hallen.

Grundsärskolan och Gymnasiesärskolan

Samtliga årskurser: torsdag 20 augusti klockan 08.00 vid skolenheterna i respektive klassrum. Personal möter upp.

Gymnasieskolan - Furuhedsskolan

Årskurs 1: torsdag 20 augusti klockan 08.00. Eleverna samlas programvis i anvisade klassrum enligt förteckning som finns anslagna vid skolans entrédörrar och informationstavlor. De två första skoldagarna är mentorsdagar.

Årskurs 2–3: torsdag 20 augusti klockan 10.00 i anvisade klassrum eller institution enligt förteckning som finns anslagna vid skolans entrédörrar och informationstavlor. De två första skoldagarna är mentorsdagar.

Skollunch och skolskjuts

Skollunch serveras från första skoldagen vid samtliga skolenheter. Även skolskjutsar avgår från första skoldagen. Om elever har möjlighet att ta sig till skolan på annat sätt än med skolskjuts så rekommenderar vi det för att minska smittorisken.

Viktigt!

Med anledning av rådande situation med coronaviruset är det av yttersta vikt att varje elev följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. På grund av rådande samhällssmitta får föräldrar inte följa med sina barn in till skolan.