Skip to content
Sök

Skolstart för elever läsåret 2019-2020

Utbildningsnämnden hälsar barn, elever och personal välkomna till ett nytt läsår, torsdag den 22 augusti.

Lärare samlas för planering i respektive skola enligt tidigare överenskommelse.

Skollunch serveras från första skoldagen vid samtliga skolenheter. Även skolskjutsar avgår från första skoldagen. Läsåret för elever börjar torsdag 22 augusti enligt nedanstående:

Grundskolan

Ytterbyns skola torsdag 22 augusti klockan 07.50
Innanbäckens skola torsdag 22 augusti klockan 07.50
Djuptjärnsskolan torsdag 22 augusti klockan 08.00
Näsbyskolan torsdag 22 augusti klockan 08.00
Sangis skola torsdag 22 augusti klockan 08.00
Töreskolan torsdag 22 augusti klockan 08.00
Centrumskolan torsdag 22 augusti klockan 08.00
Manhemsskolan torsdag 22 augusti klockan 08.00. årskurs 7 samlas i matsalen, årskurs 8-9 samlas i
anvisat klassrum enligt anslag i Röda Hallen.

Grundsärskolan och Gymnasiesärskolan

Samtliga årskurser torsdag 22 augusti klockan 08.00 vid skolenheterna i respektive klassrum. Personal möter upp.

Furuhedsskolan

Årskurs 1 Torsdag 22 augusti klockan 08.00 i Furuhedsskolans matsal
Årskurs 2 – 3 Torsdag 22 augusti klockan 09.00 i anvisat klassrum eller institution enligt förteckning som finns anslagna vid skolans entrédörrar den 22 augusti. Läsning enligt schema från 23 augusti.

Utbildningsförvaltningen