Onsdag den 27 september fick elever från årskurs 5 och 6 besöka Kalix Naturbruksgymnasium, där de fick lära sig mer om skogsbruk och delta i diverse aktiviteter.

Kalix kommuns informationsansvarige Reine Sundqvist var på plats för att få veta mer.