Tisdag den 2 juni genomförde Kalix kommun en tv-sändning där politiker, rektorer, pedagoger och elever berättade om hur utbildning och skolavslutning hanteras i coronatider. Sändningen går bra att se här i efterhand.

Hur har det fungerat med distansundervisning, och varför undervisas grundskolans elever inte på distans?
Hur blir det med studentutsläpp och firande, och hur blir det med skolavslutningen för elever i grundskolan?

Du har möjlighet att ställa dina frågor under programmets gång. Följ sändningen och kommentera direkt på www.kalix.se/live.

Gäster:
Utbildningsnämndens ordförande Sven Nordlund.
Skolchef Charlotte Sundqvist.
Rektorer och förskolerektorer.
Pedagoger från gymnasiet, grundskolan och förskolan.
Elever från skolor i Kalix kommun.

Programledare: Reine Sundqvist