Kommunens egen grundskola har efter den nya gymnasiereformens införande visat på bättre siffror än riksgenomsnittet när det gäller andelen behöriga till gymnasiet. Utbildningsförvaltningens sammanställning efter terminsslut visar på fortsatt bra resultat i år.

– Det blir bara fler och fler behöriga elever, berättar Bo Andersson, antagningsansvarig på utbildningsförvaltningen.
– Vi hade en dipp 2016 men alla andra år har vi legat bra till, över riksgenomsnittet, och även i år visar på bra resultat.

Även meritvärdena i grundskolan har höjts, vilket gör att eleverna blir mer slagkraftiga i konkurrensutsatta gymnasieutbildningar.

Kalix har också en hög andel elever som går ut gymnasiet med examensbevis (godkänt betyg i alla ämnen) – 93 procent. Det visar att gymnasieskolan lyckas bra med sin genomströmning av elever.
– Till gymnasieskolan i Kalix får vi betydligt fler elever från andra kommuner än vi själva skickar iväg, berättar Bo Andersson och fortsätter: Naturbruksprogrammet är ett exempel där vi har många elever från andra kommuner.

Om statistiken

Behörighetskraven kan se olika ut beroende på om det är ett högskoleförberedande program eller yrkesprogram. Att man inte fått godkänt i alla ämnen behöver dock inte betyda att man inte är behörig till gymnasiet. Att ha godkänt i engelska, matematik och svenska är ett grundkrav för alla program och sammanlagt krävs 8 alternativt 12 godkända betyg beroende på vilket program eleverna väljer.

Du hittar mer statistik om skolan på skolverket.se