Skip to content
Sök

Kalix utsett till "Deskbiker of the year" 2019

Kalix kommun tilldelas utmärkelsen Deskbiker of the year 2019: "För att ha förbättrat studieresultat genom ett ambitiöst och medvetet centralt initiativ, som omfattar ökad fysisk aktivitet och bättre läromiljöer, för samtliga kommunala skolor i Kalix kommun" har.

Den satsning som görs i skolan i Kalix började som ett projekt år 2018 med utgångspunkt ifrån:

 • Dagens kunskapsläge utifrån den omfattande forskning som fanns om både samband mellan stillasittande och ohälsa samt mellan fysisk aktivitet och positiva effekter på inlärning och skolresultat.
 • Läroplanens riktlinjer om vikten av att sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för skoldagen.
 • Politikens mål i Kalix kommun om ”Rörelse varje dag i skolan”.

Syftet är att:

 • Öka välmåendet hos barn och ungdomar i Kalix.
 • Stärka hälsan i ett långsiktigt perspektiv genom att undvika långvarigt stillasittande och skapa goda vanor runt fysisk aktivitet.
 • Öka antalet elever som går ut högstadiet och gymnasiet med godkända betyg.
 • Minska risken för skador på grund av dåliga arbetsställningar och bristande arbetsmiljö.

Målsättningen vid starten var att:

 • Höja meritvärdet.
 • Öka mängden fysisk aktivitet bland barn och ungdomar i Kalix.
 • Alla pedagoger i Kalix ska ha en grundutbildning i ”Fysisk aktivitet och stillasittande samt dess betydelse för hälsa och skolresultat”.
 • Rörelse ska vara en naturlig del av skoldagen från förskolan hela vägen upp till gymnasiet.
 • Långvarigt stillasittande ska minimeras.
 • Öka kunskapen om ergonomi och lämpliga arbetsställningar hos både pedagoger och elever.
 • I varje klassrum kunna erbjuda alternativa arbetsställningar som ex stående och aktivt sittande med skrivbordscyklar.

Priset delas ut av företaget SportOffice AB. På linkedin kan du läsa mer om utmärkelsen samt läsa en intervju med hälsoinspiratör Ingela Frisk.