För att förhindra smittspridning av covid-19 i sjukhusets lokaler ställer Kalix familjecentral in alla planerade gruppträffar tills vidare. Detta gäller babykalas, babymassage, sångstund, föräldracafé och föräldrautbildningar på kvällstid.

Barnhälsovård, mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning och öppen förskola håller öppet som vanligt. Men vi vill också påminna om att det i dessa tider är extra viktigt att alla som uppvisar sjukdomssymptom, även lindriga, stannar hemma.