Kalix kommun justerar maxtaxa för förskola och fritidshem från 1 Januari 2018.

Förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshem har ändrats. Ändringen i förordningen innebär att *inkomsttaket i fortsättningen indexuppräknas årligen.

*Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) kommer från 1 januari 2018 fastställas
till 46 080 kronor.

Från den 1 januari 2018 gäller således följande avgiftsnivåer för Kalix kommun:

Förskola  Avgiftstak* Dock högst
Barn 1 3% 1 382 kronor
Barn 2 2% 922 kronor
Barn 3 1% 461 kronor
Fritidshem Avgiftstak* Dock högst
Barn 1 2% 922 kronor
Barn 2 1% 461 kronor
Barn 3 1% 461 kronor