Foto: Mickes fotosida.
Foto: Mickes fotosida.

Från den 1 /1 2020 gäller följande taxor för förskola och fritidshem inom Kalix kommun.

Förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshem har ändrats. Ändringen i förordningen innebär att inkomsttaket i fortsättningen indexuppräknas årligen.
Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) kommer från 1 januari 2020 fastställas till 49 280 kronor.
Från den 1 januari 2020 gäller således följande avgiftsnivåer för Kalix kommun:

Förskoletaxa Avgiftstak i procent
Avgiftstak i kronor
Barn 1 3 procent av inkomsten Maximalt 1 478 kronor per månad
Barn 2 2 procent av inkomsten Maximalt 986 kronor per månad
Barn 3 1 procent av inkomsten Maximalt 493 kronor per månad
Barn 4 Ingen avgift

 

Fritidstaxa Avgiftstak i procent
Avgiftstak i kronor
Barn 1 2 procent av inkomsten Maximalt 986 kronor per månad
Barn 2 2 procent av inkomsten Maximalt 493 kronor per månad
Barn 3 1 procent av inkomsten Maximalt 493 kronor per månad
Barn 4 Ingen avgift


Utbildningsförvaltningen