På inrådan av smittskyddsläkaren stänger Kalix kommun Innanbäckens skola för terminen, från och med måndag den 8 juni på grund av konstaterade fall av covid-19. Övriga skolor håller öppet som vanligt.

Här svarar vi på de vanligaste frågorna (utifrån läget 7 juni klockan 19.30):

På lördagen bekräftades fyra fall av covid-19 på Innanbäckens skola (totalt hade då drygt 20 lärare och elever lämnat prover). Kalix kommun har varit i kontakt med smittskyddsläkaren som gör den samlade bedömningen att man bör stänga Innanbäckens skola för terminen, för att minska risken för smittspridning. På inrådan av smittskyddsläkaren stänger Kalix kommun därför skolan.

Smittskyddsläkaren är tydlig med att han anser att man inte bör stänga fler skolor som läget är just nu.
– Vi följer utvecklingen hela tiden. I nuläget gör smittskyddsläkaren bedömningen att vi inte behöver stänga fler skolor. Ser vi tecken på att vi behöver förändra beslutet kommer vi att göra det, säger Charlotte Sundqvist, skolchef i Kalix kommun.

Här gäller precis som tidigare att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du låta bli att träffa andra människor. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Så länge syskon eller andra familjemedlemmar inte har symtom kan de göra som vanligt och gå till förskola, skola eller jobb men samtidigt vara särskilt uppmärksamma på tillkomst av symtom och då vara hemma.

Den som har fått provsvar med konstaterad smitta av covid-19 har en skyldighet att stanna hemma och undvika att sprida smittan vidare. Följ alltid smittskyddsläkaren, sjukvårdens och Folkhälsomyndighetens instruktioner och rekommendationer.

Region Norrbotten ansvarar för provtagningen. Kontakta Kalix hälsocentral om du uppvisar förkylningssymtom och behöver ta prover för covid-19. Läs mer på 1177.se


Kommunalrådet uppmanar alla att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer

– Nu är det skarpt läge i Kalix kommun beträffande allmän smittspridning av covid-19. Nu är det viktigare än någonsin att alla medborgare följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen. Om vi inte gör det kommer människor i vår kommun att dö av covid-19, säger Tommy Nilsson, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Kalix kommun. Nu hjälps vi åt för att minska smittspridningen för att skydda riskgrupperna. Jag vädjar speciellt till alla som ska in och arbeta i vår äldreomsorg att följa rekommendationerna från myndigheterna.

Det är allas ansvar att bromsa smittan! Kom ihåg att:

  • stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld
  • tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder
  • håll avstånd till andra både inomhus och utomhus

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Nya besked kan komma med kort varsel, håll dig uppdaterad via kalix.se.