Furuhedsskolan och naturbruksgymnasiet i Kalix har öppet hus klockan 17.00–20.00 torsdag den 18 januari.

Vi visar upp våra fina skolor och programutbud. Passa på att besöka lärare och elever, prata med rektorer och studievägledare. Information om våra olika program ges klockan 17.30 samt 19.00 i våra olika hus.

Vi bjuder alla besökare på middag från klockan 17.00 på Naturbruksgymnasiet

NYHET! Nu startar lärlingsutbildning på Handelsprogrammet och Restaurang och livsmedels programmet!

Barn och fritidsprogrammet - Pedagogiskt arbete/Fritid och hälsa (lärlingsutbildning) - info i H-HUSET

Bygg och anläggningsprogrammet - Husbyggnad - information i F-HUSET

Ekonomiprogrammet - Ekonomi - information i H-HUSET

El och energiprogrammet - Elteknik - information i F-HUSET

Estetiska programmet - Bild och formgivning/Musik - information i H-HUSET

Fordons och transportprogrammet - Lastbil och mobila maskiner/Personbil - information i FORDONSVERKSTADEN

Industritekniska programmet - Svetsteknik Programmet ingår i Teknikcollege - information i F-HUSET

Naturvetenskapsprogrammet - Naturvetenskap - information i H-HUSET

Naturbruksprogrammet - Skog - information på NATURBRUKSGYMNASIET

Samhällsvetenskapsprogrammet - Beteendevetenskap/Medier, information och kommunikation - information i H-HUSET

Teknikprogrammet - Produktionsteknik. Programmet ingår i Teknikcollege - information i H-HUSET

Vård- och omsorgsprogrammet - Programmet ingår i Vård- och omsorgscollege - information i H-HUSET

Introduktionsprogrammet (ej sökbart) - information i H-HUSET  - Preparandutbildning/Programinriktat individuellt val (PRIV) inom BF,IN,FT,VO
-Yrkesintroduktion
-Individuellt alternativ
-Språkintroduktion