För att minska risken för smittspridning av covid-19 kommer undervisningen vid Manhemsskolan delvis att ske som fjärrundervisning. Förändringarna görs i förebyggande syfte för att minska trängsel både på skolan och vid transporter till och från skolan.

Förändringen innebär att hälften av skolans klasser kommer att ha undervisning på skolan medan den andra hälften har fjärrundervisning hemma, och så varvas detta varannan dag. Undervisning på det här sättet kommer att pågå från och med vecka 2 till och med vecka 4. Besked om fortsatt upplägg meddelas på SchoolSoft under vecka 4.

Måndag 11 januari kommer följande klasser att ha undervisning på skolan:
Årskurs 7 samt 9A, 9B, 9C och 9D

Måndag 11 januari kommer följande klasser att ha fjärrundervisning hemma:
Årskurs 8 + 9E, 9F, 9G och 9H

Tisdag 12 januari kommer följande klasser att ha undervisning på skolan:
Årskurs 8 + 9E, 9F, 9G och 9H

Tisdag 12 januari kommer följande klasser att ha fjärrundervisning hemma:
Årskurs 7 + 9A, 9B, 9C och 9D

Så fungerar fjärrundervisningen

Fjärrundervisning innebär att lärare kommer att ha undervisning via dator med sina elever de dagar eleverna arbetar hemifrån. Undervisningen kommer att följa ordinarie klasschema. Individuella lösningar för enskilda elever eller grupper kommer att ske när det finns behov av att ha undervisningen på skolan. Detta sker så i dialog mellan lärare, elev och vårdnadshavare.

Mentor kommer att ge elever och vårdnadshavare mer information.

Skollunch alla dagar

De elever som har fjärrundervisning hemma får möjlighet att ta med en lunchportion hem som kompensation för den dag eleven inte äter på skolan.

Mer information

Mer information finns på SchoolSoft. Har du som vårdnadshavare frågor, ta kontakt med ditt barns mentor.