Kalix kommuns informationsansvarige Reine Sundqvist har besökt skolan och pratat om lärande lek med lärarna i förskoleklassen.

Lärande lek innebär att undervisningen utgår från elevernas egna intressen, och här har ett brevskrivande troll fått en central roll.