Elever och lärare i det tysk-svenska utbytesprojektet på plats i Kalix. Foto: Sanna Ölund.
Elever och lärare i det tysk-svenska utbytesprojektet på plats i Kalix. Foto: Sanna Ölund.

Under läsåret 2019/2020 har Manhemsskolan haft ett utbyte med en tysk skola, för att utveckla språkkunskaperna i tyska och engelska, få uppleva olika kulturer och göra intressanta studiebesök. Lärare och elever har också fått med sig mycket mer – vänner för livet.

Manhemsskolan hade ett utbytesprojekt med den tyska skolan redan för fem år sedan, och skolorna har sedan dess hållit kontakten. När det blev aktuellt med ett nytt utbytesprojekt var det därför en självklarhet att det skulle ske med samma partner.

En språkutvecklande resa

Under hösten åkte tyskläraren Dirk Fischer och fem elever från Manhemsskolan till Lübeck i Tyskland där de bodde med värdfamiljer och fick uppleva skola, vardagsliv och företagande.
– Det har skett en stor språkförändring hos mina tyskelever, de vågar prata på ett helt annat sätt och förstår mycket mer av det tyska språket, säger Dirk Fischer.
Projektet finansieras med hjälp av den Tysk-Svenska handelskammaren, och eleven Maja Brännmark bekräftar att det har inneburit mycket för hennes språkutveckling.
– Att vara omringad av det tyska språket och höra det hela tiden gjorde att det fastnade på ett helt annat sätt än om man sitter vid skolbänken. Det har gett mycket för både min tyska och engelska språkutveckling. Jag har fått vara modig, öppen och kasta mig ut i något okänt, vilket också har gett mig en personlig utveckling.

Tyska elever på plats i Kalix

Under vecka 9 ägde återbesöket rum, och då fick de tyska eleverna uppleva Kalix. På schemat stod olika företagsbesök, friluftsaktiviteter samt studiebesök i Luleå och Kemi. De tyska eleverna reflekterar över att Kalix är litet och lugnt, men att det fortfarande finns mycket att göra. De imponeras exempelvis av att så många olika idrotter och aktiviteter erbjuds på en relativt lite ort som Kalix. Snön, vintern och kylan är något de tyska eleverna inte riktigt är vana med eftersom de inte har samma vinterväder i sin hemstad, Lübeck.
– Det har varit spännande att pröva nya saker som skridskor, skidor och skoteråkning. När jag är färdig med skolan kan jag tänka mig att åka tillbaka till Sverige, och delta i fler utbytesprojekt som vuxen, säger den tyska eleven Jafar.

Framtida kontakter

Manhemsskolan och den tyska skolan kommer fortsätta att hålla kontakten i framtiden. Målet är nu att kunna integrera mer digitalt i den vardagliga undervisningen. De kommer att dra nytta av minnena från utbytesprojektet i framtida satsningar.
– Vi önskar att vi kunde fortsätta med utbyten vartannat år, säger de tyska lärarna och skrattar hoppfullt.