Under läsåret 2016-17 har årskurs 1 och Fritids, på Djuptjärnsskolan, lärt sig programmering.

Eleverna har tränat sig att skapa, beskriva och följa entydiga och stegvisa instruktioner, både praktiskt och teoretiskt via lärplattan (iPad).
De har lärt sig använda programmering för att styra föremål eller egna konstruktioner.