Sök

PAX i skolan för studiero och trygghet

På Djuptjärnsskolan arbetar pedagogerna efter metoden PAX i skolan. Den bidrar till att skapa studiero och trygghet i klassrummet.

Forskning visar att metoden har förebyggande effekter som även fungerar långsiktigt. Bland annat minskas risken för psykisk ohälsa, självskadebeteende, utåtagerande beteende och tobaksanvändning.
"Vi börjar arbetet med att skapa en vision tillsammans med eleverna,  en vision över vad vi ska göra för att det ska kännas tryggt och lugnt i klassrummet. Sedan finns det tio forskningsbaserade redskap som vi har fått lära oss använda som är enkla och hjälper oss att göra mer av det vi kommit överens om i Visionen", säger läraren Annica Larsson.

Skolpsykolog utbildade lärarna

Victoria Maaherra, skolpsykolog, har utbildad lärarna i hur de olika verktygen ska användas. Under hösten har hennes roll varit att göra observationer i klassrummet, och säkerställa att lärarna använder verktygen på rätt sätt.
"Metoden strävar efter att få en trygghet och studiero i klassrummet. Med hjälp av verktygen kan vi minska på beteenden och situationer som kan störa arbetsron i klassrummet. Verktygen används dagligen och är till för att skapa ett bättre arbetsklimat för eleverna", säger Victoria Maaherra.

Vill ha tyst i klassrummet

PAX visionen är en del av metoden, och används dagligen. Eleverna är med och väljer ut vilka saker de vill göra mer av, det kallas för PAX. Ofta vill de ha tyst i klassrummet. Då brukar de säga att ”nollcentimeters rösten” ska användas, vilket innebär att det är knäpptysta.
"Min uppfattning är att eleverna gillar det här", säger Victoria Maaherra.

Munspel som verktyg

Ett av verktygen består av ett munspel, som lärarna blåser i för att fånga elevernas uppmärksamhet, när de ska ge instruktioner och säga vilka PAX de ska tänka på.
"Jag tycker att jag har sett resultat, det är mycket lugnare och tystare samtidigt som jag upplever att vi får mer tid undervisning", säger Annica Larsson.
"Det tycker jag också. Sen behöver man aldrig höja rösten. Munspelet är suveränt, det blir alldeles tyst när man spelar", inflikar läraren Åsa Wallerström.

Senast uppdaterad: 2019-12-30 17:00

Relaterade nyheter

Nya fräscha lokaler på Djuptjärnsskolan

2022-09-20 - I samband med höstterminens start nyinvigdes också Djuptjärnsskolans lokaler, vilka under ett helt läsår har varit stängda för renovering på grund av vattenskador.

Läs mer

Undervisningen flyttas från Djuptjärnsskolan i slutet av april!

2021-03-31 - Nu är det klart att verksamheten vid Djuptjärnsskolan ska flyttas i slutet av april. Själva renoveringen av skolan beräknas pågå till januari 2022.

Läs mer

Djuptjärnsskolan stänger tillfälligt på grund av renovering

2021-03-22 - För ett tag sedan upptäcktes vattenskador i mellanstadiet samt förskoleklassens lokaler på Djuptjärnsskolan. Nu visar provtagningar att förekomsten av mikrobiell påväxt och fuktskador är mer utbredd än så. På grund av detta kommer Djuptjärnsskolan att stängas för renovering.

Läs mer

Djuptjärnsskolan till final i "Vi i femman"

2020-12-08 - Djuptjärnsskolans klass 5A har kvalificerat sig till kvartsfinal i Sveriges Radios långkörare "Vi i femman", där elever i årskurs fem ställer sina kunskaper mot varandra.

Läs mer

Rastaktiviteter för bättre gemenskap

2020-01-01 - Djuptjärnsskolan startade under hösten upp planerade rastaktiviteter. Syftet är att förbättra elevernas fysiska och psykiska hälsa, samt att motverka konflikter och skapa trygghet för alla. "Eleverna ska tycka att det är roligt att komma till skolan", säger Jennie Kerttu som är en av två aktivitetsledare.

Läs mer

Programmering på schemat

2017-06-21 - Under läsåret 2016-17 har årskurs 1 och Fritids, på Djuptjärnsskolan, lärt sig programmering.

Läs mer

Bilder från Fritidsstjärnan

2017-06-21 - Ett axplock från Djuptjärns Fritids "Stjärnans" verksamhet. Leken är grunden i vår verksamhet.

Läs mer