Under vecka 10 besökte elever från Töreskolan kommunhuset i Kalix. Reine Sundqvist har varit i Töre för att träffa några av skolbarnen.