Töre skola har fått bidrag från skolverket till att driva projektet Hälsofrämjande skolutveckling. Grundtanken är att elever har lättare att ta till sig av undervisning om den varvas med fysisk aktivitet under skoldagen.

Här berättar rektor Helena Öhman mer om projektet, vi får dessutom träffa två hälsoinspiratörer som besöker skolan.