Sök

Vi laborerar på Furuhedsskolan (video)

Elever från Centrumskolans årskurs 5 har en del av sin undervisning vid elprogrammet på Furuhedsskolan. Kalix kommuns informationsansvarige Reine Sundqvist har fått följa eleverna under en lektion.

Senast uppdaterad: 2018-02-02 15:48

Relaterade nyheter

Meningsfulla raster med rastansvarig

2017-11-27 - Centrumskolan har denna hösttermin infört en vuxen rast- och lekansvarig. Sedan starten i augusti har en låneverksamhet med styrda rastaktiviteter kommit igång, och arbetet med att göra elevernas raster roligare och mer meningsfulla pågår kontinuerligt.

Läs mer