Skip to content
Sök

Aktiva skoltransporter

Barn rör sig för lite idag och genom att locka barn att använda aktiva skoltransporter ökar inte bara den fysiska aktiviteten, det bidrar även till många andra bra effekter, exempelvis sociala samspelet mellan barnen, inlärning, ökad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan.

Kalix kommun är med i projektet Aktiva skoltransporter som drivs av Luleå Tekniska Universitet. Syftet är att öka andelen elever som tar sig till och från skolan med aktiva skoltransporter som med cykel eller gåendes. En viktigt del i projektet är att visa föräldrar att det är möjligt för barn att även gå och cykla till skolan under vintern.

Projektet arbetar bland annat med nya grepp, som gamification och empowerment, vilket visat sig kunna öka barnens motivation till beteendeförändring samt föräldrarnas engagemang i projektet.

Läs mer om projektet på ltu.se