Skip to content
Sök

Annorlunda studentexamen 2020

Med anledning av det rådande läget – med risk för smittspridning av coronavirussjukdomen covid-19 – kommer studentexamen 2020 att få en annan utformning än vad som tidigare varit tradition vid Furuhedsskolan.

Studentfirande i Sverige – en lång tradition

"Studentfirande i Sverige har en lång tradition som bärs av elever, deras familjer och skolorna. Men i år kan studentavslutningen inte bli som den brukar vara. Även om firandet inte ställs in helt och hållet så måste det se väldigt annorlunda ut jämfört med tidigare år. Skolorna får ordna avslutnings-ceremonier med betygsutdelningen, mösspåtagning och utspring klassvis, om det kan ske enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Men det kommer inte att kunna bli stora utspring till jublande folkhav av släktingar och vänner. Det kommer inte att vara några stora baler, studentskivor eller andra stora fester. Vi förstår att många är besvikna. Många har sett fram emot, sparat pengar till och gjort stora planeringar för studenten. Men samhällets fulla kraft måste riktas mot att minska smittspridningen, säkra vården och värna äldre och andra riskgrupper. Det är därför inte aktuellt att lätta på restriktioner eller rekommendationer. Nu är tid för ansvar. Det gäller oss alla."
Utbildningsminister Anna Ekström, 2020-04-28.

Riksdag och regerings lag och förordning

Riksdag och regerings lag och förordning som reglerar verksamheten vid skolstängningar (SFS2020:115) samt beslut att inte tillåta samlingar med fler än 50 personer.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Folkhälsomyndighetens rekommendation angående vikten av social distansering; att hålla avstånd inne och ute och avstå sociala sammanhang med större antal deltagare.

Studentexamen 2020

Furuhedsskolans ledning har därför kommit fram till nedanstående ramar för anordnande av studentexamen vid Furuhedsskolan om inte några drastiska förändringar sker vad gäller smittspridningsläge och nationella rekommendationer.

  • Inga samlingar med över 50 personer – varken inne vid lunchen eller ute på skolgården.
  • Social distansering gäller både inne och ute.
  • Ingen studentkortege.
  • Anhöriga som deltar på gården vid de olika utsläppsplatserna begränsas till max 2 per student.
  • Studentexamen sker på mentorsnivå, studentlunchen och utsläppen förläggs till olika ställen och tider på dagen för att undvika större samlingar av människor. Allmänheten kommer inte att informeras eller inbjudas på grund av gällande restriktioner. Det är av yttersta vikt att detta respekteras för att studentexamen ska kunna genomföras överhuvudtaget.

Preliminär plan för Studentexamen

Mentorerna och elever från avgångsklasserna inbjuds till studentlunch som serveras på flera olika ställen på skolområdet (se listan nedan). Lunchen kommer att serveras vid olika tider, detta för att hålla nere antalet elever i skolan, korridorer och andra utrymmen. Utsläpp kommer att ske på flera olika platser och tider inom skolans område. De klasser som önskar musik bör själva ordna det till utsläppet.

Barn- och fritidsprogrammet

Samlingslokal: Sal 283
Lunch: Klockan 14.30
Utsläpp: Klockan 15.30, vid H-husets västra ingång (in mot gården)

Bygg- och anläggningsprogrammet – inriktning husbyggnad

Samlingslokal: TTC, klassrum
Lunch: Klockan 10.00
Utsläpp: Klockan 11.00, vid mediahuset

Ekonomiprogrammet

Samlingslokal: Sal 295
Lunch: Klockan 13.00
Utsläpp: Klockan 14.00, vid H-husets västra ingång (in mot gården)

Estetprogrammet – inriktningarna bild och musik

Samlingslokal: Ateljén
Lunch: Klockan 13.00
Utsläpp: Klockan 14.00 vid H-husets östra ingång (mot ishallen)

El- och energiprogrammet samt Industriprogrammet

Samlingslokal: Sal 214
Lunch: Klockan 11.30
Utsläpp: Klockan 12.30, vid mediahuset

Fordons- och transportprogrammet samt bygg- och anläggningsprogrammet – inriktning anläggningsfordon

Samlingslokal: Cafeterian i naturbruksgymnasiet
Lunch: Klockan 11.00
Utsläpp: Klockan 12.00, vid naturbruksgymnasiets huvudbyggnad

Naturbruksprogrammet – inriktningarna träindustri och lastmaskiner samt skogsmaskinförare

Samlingslokal: Matsalen, naturbruksgymnasiet
Lunch: Klockan 13.00
Utsläpp: Klockan 14.30, vid naturbruksgymnasiets huvudbyggnad

Naturvetenskapsprogrammet

Samlingslokal: Sal 150
Lunch: Klockan 11.30
Utsläpp: Klockan 12.30, vid H-husets östra ingång (mot Ishallen)

Teknikprogrammet

Samlingslokal: Sal 150
Lunch: Klockan 11.30
Utsläpp: Klockan 12.30, vid H-husets västra ingång (in mot gården)

Samhällsvetenskapsprogrammet – inriktning beteendevetenskap

Samlingslokal: Matsalen i H-huset
Lunch: Klockan 14.30
Utsläpp: Klockan 16.00, vid H-husets östra ingång (mot ishallen)

Samhällsvetenskapsprogrammet – inriktning media

Samlingslokal: Media
Lunch: Klockan 13.00
Utsläpp: Klockan 14.00, vid mediahuset

Vård- och omsorgsprogrammet

Samlingslokal: 226
Lunch: Klockan 10.00
Utsläpp: Klockan 11.00, vid H-husets östra ingång (mot ishallen)

Vårdbiträde

Samlingslokal: 226
Lunch: Klockan 10.00
Utsläpp: Klockan 11:00, vid H-husets västra ingång (in mot gården)