Sök

Annorlunda studentexamen 2020

Med anledning av det rådande läget – med risk för smittspridning av coronavirussjukdomen covid-19 – kommer studentexamen 2020 att få en annan utformning än vad som tidigare varit tradition vid Furuhedsskolan.

Studentfirande i Sverige – en lång tradition

"Studentfirande i Sverige har en lång tradition som bärs av elever, deras familjer och skolorna. Men i år kan studentavslutningen inte bli som den brukar vara. Även om firandet inte ställs in helt och hållet så måste det se väldigt annorlunda ut jämfört med tidigare år. Skolorna får ordna avslutnings-ceremonier med betygsutdelningen, mösspåtagning och utspring klassvis, om det kan ske enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Men det kommer inte att kunna bli stora utspring till jublande folkhav av släktingar och vänner. Det kommer inte att vara några stora baler, studentskivor eller andra stora fester. Vi förstår att många är besvikna. Många har sett fram emot, sparat pengar till och gjort stora planeringar för studenten. Men samhällets fulla kraft måste riktas mot att minska smittspridningen, säkra vården och värna äldre och andra riskgrupper. Det är därför inte aktuellt att lätta på restriktioner eller rekommendationer. Nu är tid för ansvar. Det gäller oss alla."
Utbildningsminister Anna Ekström, 2020-04-28.

Riksdag och regerings lag och förordning

Riksdag och regerings lag och förordning som reglerar verksamheten vid skolstängningar (SFS2020:115) samt beslut att inte tillåta samlingar med fler än 50 personer.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Folkhälsomyndighetens rekommendation angående vikten av social distansering; att hålla avstånd inne och ute och avstå sociala sammanhang med större antal deltagare.

Studentexamen 2020

Furuhedsskolans ledning har därför kommit fram till nedanstående ramar för anordnande av studentexamen vid Furuhedsskolan om inte några drastiska förändringar sker vad gäller smittspridningsläge och nationella rekommendationer.

  • Inga samlingar med över 50 personer – varken inne vid lunchen eller ute på skolgården.
  • Social distansering gäller både inne och ute.
  • Ingen studentkortege.
  • Anhöriga som deltar på gården vid de olika utsläppsplatserna begränsas till max 2 per student.
  • Studentexamen sker på mentorsnivå, studentlunchen och utsläppen förläggs till olika ställen och tider på dagen för att undvika större samlingar av människor. Allmänheten kommer inte att informeras eller inbjudas på grund av gällande restriktioner. Det är av yttersta vikt att detta respekteras för att studentexamen ska kunna genomföras överhuvudtaget.

Preliminär plan för Studentexamen

Mentorerna och elever från avgångsklasserna inbjuds till studentlunch som serveras på flera olika ställen på skolområdet (se listan nedan). Lunchen kommer att serveras vid olika tider, detta för att hålla nere antalet elever i skolan, korridorer och andra utrymmen. Utsläpp kommer att ske på flera olika platser och tider inom skolans område. De klasser som önskar musik bör själva ordna det till utsläppet.

Barn- och fritidsprogrammet

Samlingslokal: Sal 283
Lunch: Klockan 14.30
Utsläpp: Klockan 15.30, vid H-husets västra ingång (in mot gården)

Bygg- och anläggningsprogrammet – inriktning husbyggnad

Samlingslokal: TTC, klassrum
Lunch: Klockan 10.00
Utsläpp: Klockan 11.00, vid mediahuset

Ekonomiprogrammet

Samlingslokal: Sal 295
Lunch: Klockan 13.00
Utsläpp: Klockan 14.00, vid H-husets västra ingång (in mot gården)

Estetprogrammet – inriktningarna bild och musik

Samlingslokal: Ateljén
Lunch: Klockan 13.00
Utsläpp: Klockan 14.00 vid H-husets östra ingång (mot ishallen)

El- och energiprogrammet samt Industriprogrammet

Samlingslokal: Sal 214
Lunch: Klockan 11.30
Utsläpp: Klockan 12.30, vid mediahuset

Fordons- och transportprogrammet samt bygg- och anläggningsprogrammet – inriktning anläggningsfordon

Samlingslokal: Cafeterian i naturbruksgymnasiet
Lunch: Klockan 11.00
Utsläpp: Klockan 12.00, vid naturbruksgymnasiets huvudbyggnad

Naturbruksprogrammet – inriktningarna träindustri och lastmaskiner samt skogsmaskinförare

Samlingslokal: Matsalen, naturbruksgymnasiet
Lunch: Klockan 13.00
Utsläpp: Klockan 14.30, vid naturbruksgymnasiets huvudbyggnad

Naturvetenskapsprogrammet

Samlingslokal: Sal 150
Lunch: Klockan 11.30
Utsläpp: Klockan 12.30, vid H-husets östra ingång (mot Ishallen)

Teknikprogrammet

Samlingslokal: Sal 150
Lunch: Klockan 11.30
Utsläpp: Klockan 12.30, vid H-husets västra ingång (in mot gården)

Samhällsvetenskapsprogrammet – inriktning beteendevetenskap

Samlingslokal: Matsalen i H-huset
Lunch: Klockan 14.30
Utsläpp: Klockan 16.00, vid H-husets östra ingång (mot ishallen)

Samhällsvetenskapsprogrammet – inriktning media

Samlingslokal: Media
Lunch: Klockan 13.00
Utsläpp: Klockan 14.00, vid mediahuset

Vård- och omsorgsprogrammet

Samlingslokal: 226
Lunch: Klockan 10.00
Utsläpp: Klockan 11.00, vid H-husets östra ingång (mot ishallen)

Vårdbiträde

Samlingslokal: 226
Lunch: Klockan 10.00
Utsläpp: Klockan 11:00, vid H-husets västra ingång (in mot gården)

Senast uppdaterad: 2020-05-26 11:29

Relaterade nyheter

Väktarnärvaro på Furuhedsskolan

2022-11-15 - Väktare kommer att finnas på Furuhedsskolan åtminstone vecka 46 ut. Detta efter att skolan måndag den 14 november mottog ett generellt hot. Incidenten är polisanmäld, och föremål för polisutredning.

Läs mer

Världen väntar på unika svetsare från Kalix

2022-06-03 - – Vi på Furuhedsskolan så är stolta att få presentera våra första licenserade rörsvetsare och vår utbildning är faktiskt den enda gymnasieskolan i hela Norrland som kan erbjuda eleverna IW-utbildning (international welder), säger Jim Kenning, lärare på Industritekniska programmet, inriktning svetsteknik på Furuhedsskolan i Kalix.

Läs mer

Elever ges möjlighet att påverka kommunens framtid

2022-05-25 - Förstelärarna inom hållbar utveckling på Furuhedsskolan ville ge ungdomar möjligheter att kunna vara med och påverka det som händer i kommunen och på skolan. Det var gnistan för att bilda skolans hållbarhetsråd.

Läs mer

Mer idrott och kultur på skoltid – i samarbete med lokala föreningar

2021-10-22 - Från och med nästa läsår kommer alla gymnasieelever vid samtliga program på Furuhedsskolan i Kalix, ges möjlighet att välja till sitt favoritämne inom kultur och idrott. Och det är inte bara skolan, utan också lokala föreningar, som bidrar med kunskap och utrustning.

Läs mer

Furuhedselev tvåa i nationell skrivtävling

2021-05-28 - 2021 års vinnare av Författarcentrums rikstäckande skrivtävling för gymnasieelever – Jag skriver i dina ord – har utsetts. Vanja Johansson som går på Furuhedsskolan tilldelades andra pris i tävlingen för sin novell "Hungarian Hot Wax".

Läs mer

Bildesteter i återkommande regional utställning

2021-04-28 - I konstprojektet "Face Me" gestaltar ungdomar i valfri konstnärlig teknik hur det är att vara ung i Norrbotten idag. Totalt deltar 77 ungdomar från gymnasieskolor i Kalix, Kiruna, Luleå och Piteå. Kalixeleven Viktor Rifalk fick också med sig ett stipendium för sitt verk.

Läs mer

Fjärrundervisning för årskurs 1 och 2 på Furuhedsskolan

2021-04-27 - Från och med måndag den 3 maj ändrar gymnasiet undervisningsformen på grund av att det är många smittade elever i verksamheten. Årskurs 1 och 2 har 100 procent fjärrundervisning medan årskurs 3 har 100 procent närundervisning.

Läs mer

Furuhedsskolan öppnar för mer närundervisning under vecka 16

2021-03-26 - Efter påsklovet det vill säga vecka 15 har alla elever i årskurs 2 närundervisning. Årskurs 1 och 3 har distansundervisning. Elever på yrkesprogram kan tas in efter behov i små grupper för att göra praktiska moment. Från vecka 16 öppnar Furuhedsskolan upp för ökad närundervisning.

Läs mer

Gymnasieskolan övergår till distansundervisning

2020-12-03 - Från och med måndag 7 december övergår Furuhedsskolan till distansundervisning. Beslutet gäller till och med 6 januari 2021. Följande meddelande är utlagt på Schoolsoft!

Läs mer

Kalix sommar-tv – världens roligaste sommarjobb?

2020-06-23 - Sommaren 2021 jobbar sju mediestuderande gymnasieungdomar med tv-produktion i Kalix. Sommarjobbet är en kombination av feriepraktik och projekt med finansiering från Kalix kommuns ungdomsfond.

Läs mer

Isskulpturer från Kalixälven

2020-02-19 - Estetiska programmet vid Furuhedsskolan har just nu en projektvecka, under vilken bildesteterna skapar de isskulpturer som varje vinter pryder Kalix centrala delar.

Läs mer

Naturturism – ett nytt val på gymnasiet

2020-01-17 - Besöksnäringen är en bransch som utvecklas och växer fort, inte minst i Kalix. Nu finns en ny inriktning på Naturbruksprogrammet på Furuhedsskolan i Kalix, Naturturism – för dig som vill arbeta med människor och turism.

Läs mer

Skänker skulptur till Furuhedsskolan

2019-02-08 - Smyckedesignern och konstnären Natcha Netwong från Gammelgården har överlämnat en skulptur till Furuhedsskolan. Natcha vill genom detta inspirera ungdomar till skapande.

Läs mer

Två Kalixelever topprankade i Norrbotten

2018-06-19 - När Motorbranschens yrkesnämnd redovisade resultatet av årets branschprov stod det klart att två Kalixelever var i topp i Norrbotten.

Läs mer

Bowlingmedaljer för gymnasiesärskolan

2018-05-07 - Gymnasiesärskolan medverkade genom bowlingföreningen Pålänge GIF/Lirarna i Special Olympic Games som ägde rum i Göteborg i början av maj. Ett silver och tre brons fick eleverna med sig i bagaget hem till Kalix.

Läs mer

Kalixelever till special olympic games (video)

2018-04-27 - Elever från gymnasiesärskolan i Kalix kommer under maj månad att delta på special olympic games 2018 i Göteborg. Kalix kommuns informationsansvarige Reine Sundqvist har träffat lärare och elever för att få veta mer.

Läs mer

Vårdövning med räddningstjänsten (video)

2018-04-03 - Vård- och omsorgsprogrammet och Räddningstjänsten i Kalix arrangerar räddningsövning tillsammans med utbyteselever från Skottland. Räddningstjänsten i Kalix får höga betyg av eleverna.

Läs mer