Furuhedsskolans sökbara programutbud läsåret 2019–2020.

Högskoleförberedande program

Inriktningar

Ekonomiprogrammet
 • Ekonomi
Estetiska programmet
Inriktningvalen påbörjas direkt från årskurs 1
 • Bild- och formgivning
 • Musik
Naturvetenskapsprogrammet
 • Naturvetenskap
Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Beteendevetenskap
 • Medier, information och kommunikation

Teknikprogrammet
Ingår i Teknikcollege

 • Produktionsteknik
 • Samhällsbyggande och miljö (Nyhet)

Yrkesförberedande program

Inriktningar

Barn- och fritidsprogrammet
 •  Pedagogiskt arbete
Bygg- och anläggningsprogrammet
 •  Husbyggnad
El- och energiprogrammet
 •  Elteknik
Fordons- och transportprogrammet
 • Personbil
 • Lastbil och mobila maskiner
Industritekniska programmet
Ingår i Teknikcollege
 •  Svetsteknik

Naturbruksprogrammet
Ingår i Teknikcollege

 •  Skog
Vård- och omsorgsprogrammet
Ingår i vård- och omsorgscollege
 •  Inga nationella inriktningar

 Lärlingsutbildningar

 Inriktningar

Barn- och fritidsprogrammet
 •  Fritid och hälsa
Handels- och administrationsprogrammet
 •  Handel och service
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
 •  Kök och servering

Introduktionsprogrammet

Inriktningar

(Ej sökbart) För dig som vill få möjlighet att komplettera din behörighet till ett nationellt program. Erbjudande och placering i programmet sker i samråd med gymnasieskolan.
 • Individuellt alternativ
 • Programinriktat individuellt val
 • Preparandutbildning
 • Språkintroduktion
 • Yrkesintroduktion

Gymnasiesärskolans sökbara program

 
Programmet för administration, handel och varuhantering  
Programmet för fastighet, anläggning och byggnation  
Individuellt program  

Läs mer om programmen och skolan på Kalix kommuns gymnasiesidor.

För sökande folkbokförda i Kalix och Överkalix kommuner görs gymnasievalen direkt på webben. Inloggningsuppgifter och anvisningar som krävs för gymnasievalet distribueras av studie- och yrkesvägledarna på aktuella skolor.
Ansökningswebben öppnar den 14 januari och stänger den 1 februari 2019.


Utbildningsförvaltningen