Sista ansökningsdag för gymnasievalet den 1 februari 2020. Du som är folkbokförd i Kalix och Överkalix kommuner gör gymnasievalet direkt på webben. Webben öppnas den 13 januari. Inloggningsuppgifter får du via din studie- och yrkesvägledare efter jullovet.

Program
Högskoleförberedande
Inriktningar
Ekonomiprogrammet

Ekonomi

Estetiska programmet

Bild- och formgivning
Musik

Inriktningsval till Estetiska programmet görs direkt vid ansökan till årskurs 1.
Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap
Samhällsvetenskapsprogrammet    Beteendevetenskap
Medier, information och kommunikation
Teknikprogrammet
Ingår i Teknikcollege
Produktionsteknik
Program
Yrkesförberedande
Inriktningar
Barn- och fritidsprogrammet Pedagogiskt arbete
Bygg- och anläggningsprogrammet   Anläggningsfordon
Husbyggnad
El- och energiprogrammet Elteknik
Fordons- och transportprogrammet Personbil
Lastbil och mobila maskiner
Industritekniska programmet
Ingår i Teknikcollege  
Svetsteknik
Naturbruksprogrammet
Ingår i Teknikcollege  
Skog
Valbara profiler/yrkesutgångar
•    Skog
•    Naturturism
•    Träindustri och lastmaskiner
Vård- och omsorgscollege
Ingår i Vård- och omsorgscollege
Inga nationella inriktningar
Lärlingsutbildningar  
Barn- och fritidsprogrammet Fritid och hälsa
Handels- och administrationsprogrammet Handel och service
Restaurang- och livsmedelsprogrammet    Kök och servering
Introduktionsprogrammet Inriktningar
(Ej sökbart) Placering till introduktionsprogrammets inriktningar sker i samråd med gymnasieskolan. Programinriktat val
Yrkesintroduktion
Individuellt alternativ
Språkintroduktion
Gymnasiesärskolan
Programmet för administration, handel och varuhantering
Programmet för fastighet, anläggning och byggnation
Individuella program

Läs mer om programmen i Kalix på kommunens hemsida under utbildning.