Diplomet för demokratistärkande arbete framtaget av SKR.
Diplomet för demokratistärkande arbete framtaget av SKR.

Samhällsvetenskapsprogrammet årskurs 1 på Furuhedsskolan i Kalix får våren 2021 en skolutmärkelse för sitt demokratistärkande arbete. Klassen får utmärkelsen för att på ett utmärkt och kreativt sätt ha ökat sina kunskaper och förmågor för ett aktivt medborgarskap.

Arbetsgivar- och medlemsorganisationen SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) har under läsåret 2020/2021 utlyst en Demokratiutmärkelse för skolklasser med anledning av att demokratin i Sverige firar 100 år.

På demokratidagen den 15 april tillkännagavs vilka som får utmärkelsen våren 2021.Tre klasser i hela Sverige fick utmärkelsen, och en av dessa var alltså samhällsvetenskapsprogrammet årskurs 1 på Furuhedsskolan i Kalix.
Klassen kommer att få fira diplomet med tårta.

Motivering

Genom sitt arbete har eleverna formulerat intressanta reflektioner och förslag på hur demokratin kan stärkas och utvecklas för framtiden. Elevernas arbete är ett gott exempel på hur demokratistärkande arbete kan integreras i undervisningen och ge eleverna en ökad kännedom om den kommunala demokratin.

Filmat inslag om priset

Diplomet delades ut till klassen i juni månad, och Kalix kommuns informationsansvarige Reine Sundqvist tog i samband med det pulsen på vinnarna.