Sommaren 2020 jobbar sju mediestuderande gymnasieungdomar med tv-produktion i Kalix. Sommarjobbet är en kombination av feriepraktik och projekt med finansiering från Kalix kommuns ungdomsfond.

Det sju ungdomarna studerar samhällsprogrammet media på Furuhedsskolan, och handledaren Elisabeth Gustavsson är tillika deras mentor på skolan. Idén till Kalix sommar-tv är sprungen ur det faktum att coronapandemin gjort att somliga aktörer i år inte kunnat ta emot ferieungdomar.

Kompletterande informationsarbete

I dessa tider finns också ett större informationsbehov än normalt, därför verkar Kalix sommar-tv även som ett komplement till Kalix kommuns ordinarie informationsarbete.
– Varje arbetsdag är olika och arbetsuppgifterna varierar väldigt mycket. Dessutom får man lära sig massor när man är ute och gör reportage. Vi kommer att fortsätta göra reportage om både coronasäkra aktiviteter, spännande platser och händelser, förklarar ungdomarna.

Utvecklande sommarjobb

Sommarjobbet sträcker sig över totalt sex veckor varav tre ingår i kommunens satsning på feriepraktikplatser, och tre genomförs med hjälp av medel från Kalix kommuns ungdomsfond.

Till och med den 24 juli kommer ungdomarna producera reportage och inslag från hela Kalix kommun. Sommar-tv ger dem goda möjligheter att tillämpa sina kunskaper om medieproduktion och kommunikation på ett utvecklande sätt.
– Vi blev jätteglada när vi fick veta att vi kunde jobba med det vi faktiskt utbildar oss inom för alla vi går samhällsprogrammet media på Furuhedsskolan, säger ungdomarna.

Se Kalix sommar-tv

Kalix sommar-tv kan du se på Facebook och Youtube där ungdomarna har egna kanaler. Utvalda inslag kommer även spridas i Kalix kommuns kanaler, men om du vill försäkra dig om att inte missa något inslag bör du följa en av de officiella kanalerna.

Vi som producerar Kalix sommar-tv!

Hedda Krogh-Vennemo
Linnea Arvidsson
Maja Allegren
Enar Burström
Felicia Lakkala
Nathalie Lindbäck
Jacob Nilsson