Skip to content
Sök

Gymnasieskolan övergår till distansundervisning

Från och med måndag 7 december övergår Furuhedsskolan till distansundervisning. Beslutet gäller till och med 6 januari 2021. Följande meddelande är utlagt på Schoolsoft!

Undantag från distansundervisning är:

  • IM/IM språk och elever i behov av stöd.
  • Yrkesprogram med praktiska moment i kurserna tar fortfarande in elever för det men observera maximalt fem elever åt gången.
  • Inbokade nationella prov och examinationer ska genomföras enligt planering dock kommer elever att behöva sitta mer utspritt, vilket innebär att fler salar kan bokas.

Läsning enligt schema kommer att gälla även under distansundervisning. Sjukanmälan för elever via Schoolsoft gäller enligt vanlig ordning. Lunch serveras endast för de elever som har undervisning eller heldagsprov på skolan.
Mentorer och EHT personal ombeds särskilt tänka på att hålla kontakt med och följa upp situationen för de elever som är i behov av stöd.

Fortfarande gäller:
Testa dig även vid lätta symptom – det ska du göra för att bromsa spridningen

  • Stanna hemma om du har några som helst sjukdomssymptom, även mildare som hosta eller lätt halsont.
  • Vid symptom, även milda, bör du testa dig för covid-19. Självtest finns. Se 1177.se
  • Även skolbarn och ungdomar(förskoleklass och äldre) uppmanas nu att testa sig även vid lättare förkylningssymptom.
  • I väntan på testsvar, stanna hemma och håll avstånd till folk.
  • Du ska vara hemma i minst två dagar efter att symptomen försvunnit helt och minst sju dagar efter insjuknandet.

Håll er uppdaterade via Schoolsoft, viktig information kommer den vägen och rekommendationer kan ändras fort.Vi finns på plats som vanligt för den som behöver nå oss. Vi finns på Schoolsoft, mail, telefon och Teams

Skolledningen